Sunday, August 7, 2016

ເຮົາໄດ້ມາພົບກັນແລ້ວ ທີ່ເມືອງປາກຊັນ


  ການເຝິກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ສື່ອອນໄລນ໌ ໃຫ້ແກ່ທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 2-5 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເຊິ່ງໃນນີ້ໄດ້ມີຫລາຍ ຫົວຂໍ້ໃນການບໍລິການ ແລະ ບໍລິໂພກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຜົນກະທົບ(+ & -)ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ

(ຂອບໃຈຫລາຍໆທີ່ອ່ານ)

No comments:

Post a Comment