Sunday, May 3, 2015

ຍົກລະດັບການຈັດລາຍການເປັນຄູເຝິກ

ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ Unicef ແລະ ເພິ່ນເຫັນດີໃຫ້ທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມແຂວງສາລະວັນເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດການເຝິກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ການເປັນຄູເຝິກນັກຈັດລາຍການວິທະຍຸ ມື້ອົບຮົມ ໂຕຈິງແມ່ນ ວັນທີ 27 ເມສາ-1 ພຶດສະພາ 2015 ເຊິ່ງຈະມີສຳມະນາກອນຈາກທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມແຂວງ: ສາລະວັນ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະ ເຂດ,ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ນັກຂ່າວຈາກ 8 ເມືອງ ຂອງແຂວງສາລະວັນເຂົ້າຮ່ວມດັ່ງນີ້:

ແຂວງສາລະວັນ:
1. ນ. ລັດຕະນາ ພົມມະຈັນ
2. ນ. ມາລາພອນ ພົມມາຈັນ
3. ນ. ເລັດສະໄໝ ເທບຄຳຜົງ
4. ທ. ທັກສິນ ຈູມມະນີວົງ
5. ນ. ປານນ້ອຍ ພິລາວົງ
6. ທ. ສຸກເທວາ ສີປະເສີດ
7. ນ.ມະລິສາ ໄຊຍະເດດ
8. ທ. ສຸກຂີ ສຸລິວົງ
9. ນ. ພຸດປານີ ຈຳປາທອງ
10. ທ. ກາຫຼົງ ພິລາວົງ
11. ທ. ອາຕ໋ອມ ກອງຄຳ
12. ນ. ຄຳສັກສິດ ຈັນທະກຸມມານ
13. ນາງ ວຽງລະຄອນ ລາຊະເກສີ
14. ນ. ສຸກິດຕາ ບຸນທິສານ
15. ນ. ມະໄລພິມ ເພັດສົມພອນ
16. ນ. ແກ້ວວຽງຄອນ ດອກຝາງແດງ
17. ທ ວິໄລວອນ ສິດທິໄຊ

ພາກສ່ວນເມືອງຂອງແຂວງສາລະວັນ
1) ທ. ວິຊຽນ ທຳມະວົງ ຖວທ ມ.ສາລະວັນ
2) ທ. ຄຳຫ້ຽນ ສີບຸນຄອຍ ຖວທ ມ.ເລົ່າງາມ
3) ນ. ເຫຼີນຄຳ ລືເດດມູນສອນ ຖວທ ມ.ຕຸ້ມລານ
4) ທ. ແສງດາວ ກິຍາດວງໄຊ ຖວທ ມ.ຕະໂອ້ຍ
5) ທ. ພິຊິດ ດໍລະບຸດ ຖວທ ລະຄອນເພັງ
6) ທ. ໄຊຍະສອນ ທອງພະຈັນ ຖວທ ວາປີ
7) ທ. ຄຳໃບ ເຂັມທອງ ຖວທ ຄົງເຊໂດນ
8) ທ. ທອງດຳ ແກ້ວອ່ອນສາ ຖວທ ສະມ້ວຍ
ແຂວງເຊກອງ:
1) ທ. ວິລະກອນ ຄຳວິໄລ
ແຂວງວຽງຈັນ:
1. ທ. ແສງດາວ ພະລະຄອນ
2. ທ. ທິບພະກອນ ລັດດາສອນ
3. ທ. ຄຳເສົາ ລັດຕະນະ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ:
1. ທ. ສົມພານ ຫຼວງລາດບັນດິດ
2. ນ. ຈິງໃຈ ຈຸນລະມຸນຕີ
3. ທ. ພຸດທະກອນ ໄຊຍາວົງ
ແຂວງສະຫວັນະເຂດ:
1. ນ. ສີພອນ ເພັດຊະລາດ
2. ນ. ຄຳມະນີ ອຸ່ນຈັນ
3. ທ. ກຽດຕິສັກ ພອນແສງໃສ
ແຂວງຈຳປາສັກ:
1. ນ. ບານໃຈ ມະໄລສຸກ
2. ນ. ວໍລະສາ ຫຼ້າດວງເລີດ
3. ນ. ສຸກສີດາ ວົງພະຈັນ
4. ທ. ສຸກສະຫວັນ ໄຊຍະລາດ
5. ທ. ສຸກສະຫວັນ ອິນສີຊຽງໄໝ່

ທີມງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:
1) ທ. ພູເງິນ ບົວທອງ
2) ທ. ສຸລິວົງ ແສງສຸໄລ

ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູເຝິກ:
1) ທ່ານ ສັງຂານ ຈູມຄຳພັນ ຮອງ ຜອ.ວສລ
2) ທ່ານ ຄຳຜ່ອນ ໄຊອຸດົມ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບອົບຮົມ
3) ທ່ານນາງ ຄຳພຽນ ຈັນສພຫວັດ ບໍລິຫານການ ເຝິກອົບຮົມ
4) ທ່ານ ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ ຜູ້ປະສານງານ Unicef
ມີພາບ ແລະ ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ ເຊິ່ງສາມາດກົດອ່ານໄດ້ທີ່ນີ້
(ຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມ)

No comments:

Post a Comment