Tuesday, February 25, 2014

ອົບຮົມ ການຂຽນບົດ ແລະ ການຜະລິດລາຍການສົດ


ການວາງແຜນການຜະລິດ ລາຍການໂທລະພາບ “ບ້ານຂອງຂ້ອຍ” ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ພາກສອງ ໄດ້ເລີ້ມຂື້ນແລ້ວ ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 24 ກຸມພາ 2014 ແລະ ຈະດຳເນີນໄປເຖິງວັນທີ່ 1 ມິນາ ປີ 2014.

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຝຶກອົມມີ ທ່ານ ປິ່ນປາຖະຫນາ ພັນທະມາລີ ຄະນະພັກກະຊວງ, ຫົວຫນ້າກົມ ສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫລວງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ານ ທິມ ຊັບເຕີ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການ ຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ ຫລາຍກ່ວາ 80 ຄົນ ຈາກກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນັກຂ່າວແລະນັກຈັດລາຍການໂທລະພາບ, ລວມທັງຜູ້ພິການ ແລະ ນັກຂ່າວບັນດາເຜົ່າທີ່ມີປະສົບການຫລາຍ ແລະ ຫນ້ອຍແຕກຕ່າງກັນ, ຄູອະນຸບານ ນັກເລົ່າ ນິທານ, ນັກສິນລະປິນ ແລະ ນັກແຕ່ງເພງ ນັກດົນດີພື້ນເມືອງ ແລະ ສາກົນ.

ວັດຖຸປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເພື່ອ ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ ຜະລິດລາຍການໂທລະພາບແລະ ນັກສິນລະປິນຂອງລາວ ເພື່ອພັດທະນາສື່ ທີຈະຊ່ວຍໃນ ການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມຫນັ້ນໃຈ ໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ບໍວ່າເດັກ ພິການ ຫລືບໍ່ພິການ, ເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກດ້ອຍໂອກາດ.

ຜູ້ຊ່ຽງຊານຕ່າງປະເທດທີ່ມາເປັນຄູຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໃຫ້ການແນະນຳ ໃນການຂະບວນ ການວາງແຜນ ການຜະລິດ ລາຍການໂທລະພາບສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ພາກ ສອງ ລາຍການ “ບ້ານຂອງຂ້ອຍ”. ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ຈະສູມໃສ່ຂົງເຂດ ການຂຽນບົດ ຫລື ສະກິບລາຍການ, ການຜະລິດລາຍການສົດ, ການຊີ້ນຳການຜະລິດ ແລະ ການແຕ່ງດົນຕີ ແລະ ເພັງ.

ລາຍການໂທລະພາບສຳລັບເດັກ ກ່ອນໄວຮຽນ “ບ້ານຂອງຂ້ອຍ” 15 ຕອນໄດ້ເລີ້ມອອກອາກາດ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2013 ຜ່ານໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຊ່ອງ 3, ລາວສະຕາ, ໂທລະພາບປ້ອງກັນ ຄວາມສະງົບ, ໂທລະພາບລາວ ຊ່ອງ 5 ແລະ MV Lao ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ໃນຫມູ່ ເດັກນ້ອຍລາວ ພ້ອມທັງ ພໍ່ແມ່ ແລະ ຄູອະນຸບານໃນທົ່ວປະເທດ. “ບ້ານຂອງຂ້ອຍ” ແມ່ນລາຍ ການໂທລະພາບທໍາອິດສໍາເດັກ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນທີຫລາກຫລາຍ ເພື່ອກຽມ ພ້ອມເດັກໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໃນຊິວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ລາຍການ “ບ້ານຂອງຂ້ອຍ” ມີຫລາກຫລາຍຫົວຂໍ້ ທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ດ້ານການຮຽນຮູ້, ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ອາລົມຂອງເດັກ. ແນວຄິດຕົ້ນຕໍຂອງລາຍການນີ້ ແມ່ນການ ສົ່ງເສີມ “ຄວາມຫລາກຫລາຍ” ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຂອງເດັກຍິງ ຊາຍ, ເດັກພິການ ແລະ ບໍ່ພິການ, ແລະ ເດັກຊົນເຜົ່າ ພ້ອມທັງສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະບວນການຜະລິດລາຍການນີ້ອີກດ້ອຍ.

ຂອບໃຈນຳທີມງານ ECD ທີ່ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ທີມງານວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ “ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ” ຫລາຍນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການອົບຮົມຄັ້ງນີ້
(ຂອບໃຈຫລາຍໆ)

No comments:

Post a Comment