Thursday, January 16, 2014

໒໗-໒໘ ທັນວາ ໒໐໑໓ ເປັນວັນມ່ວນຊື່ນ....


ໃນວັນທີ 27 ແລະ 28 ທັນວາ 2013 ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຈັດກິດຈະກຳການກຸສົນ ໃນຫົວຂໍ້: “ ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ ສຸມໃສ່ການສຶກສາ ພັດທະນາເດັກ ” ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ພີທີທີ ປະເທດລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄປມອບໃຫ້ນັກຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານ ແສນໄຊ, ພູພຽງ ແລະ ບ້ານໜອງປໍ, ເມືອງເຟືອງແຂວງວຽງຈັນ.

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ນຳໄປມອບປະກອບມີ ອຸປະກອນການຮຽນເຊັ່ນ: ຕຳລາຮຽນ ແຕ່ຫ້ອງ ປໍ1 ຮອດ ປໍ5 ເຊິ່ງ ລວມມີປື້ມຕຳລາຮຽນພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ, ໂລກອ້ອມຕົວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນປຶ້ມໃໝ່ ແລະ ປຶ້ມທີ່ໃຊ້ແລ້ວຈຳນວນໜຶ່ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງທີມງານການກຸສົນ “ ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ ສຸມໃສ່ການສຶກສາ ພັດທະນາເດັກ” ຍັງໄດ້ມອບປຶ້ມຂຽນ, ບິກ,ສໍ, ຢາງລຶບ, ບັນທັດ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ປຕທ ລາວຈຳກັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນມູນຄ່າຫລັກ.

ນອກຈາກເຄື່ອງທີ່ກ່າວມານັ້ນແລ້ວຍັງມີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ,ເຄື່ອງບໍລິໂພກ,ອຸປະໂພກທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກ ຈາກຊາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິສັດ,ຫ້າງຮ້ານ, ພາກສ່ວນລັດ ແລະ ວິສາຫາກິດຕ່າງໆ ໃນນີ້ກໍມີທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊື້ປືມຂຽນ, ຕຳລາຮຽນ ແລະ ພາຫານະໃຊ້ໃນການເດີນທາງອີກ.

ຂອບໃຈທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ສະໜັບສະໜູນພາຫານະ ແລະ ຄົນຂັບລົດ ສຳລັບການເດີນທາງ

ທ່ານໂພສີ ແກ້ວມະນີວົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ກ່າວໃນ ການມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງນີ້ວ່າ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຈັດກິດຈະກຳການກຸສົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ ຂາດເຂີນ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດມາແຕ່ປີ 2005 ເຊິ່ງແຕ່ລະປີໄດ້ມີຫົວຂໍ້ ແລະ ເປົ້າໝາຍແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລະດົມທຶນຊ່ວຍ ເຫລືອໃຫ້ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໃນ ວສລ ຫຼື ທີມງານຜະລິດລາຍການໃດນຶ່ງ ເປັນຈຸດປະສານງານຕົ້ນຕໍ.

ສຳລັບປີ 2013 ນີ້ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ ທີມງານ ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ -ໂທລະພາບໄວໝຸ່ມ ທີ່ຜລິດລາຍການ “ ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ” ເປັນຜູ້ປະສານ ງານຕົ້ນຕໍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບລະດົມຂົນຂວາຍທຶນແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ.

ທ່ານ ນິສິດ ວົງວຸດທິປຣະພັນ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ພີທີທີ ປະເທດລາວຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ ສະໜັບສະໜູນຫລັກ ໃນກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດ ປຕທ ປະເທດລາວ ຈຳກັດ ມີຄວາມ ຍິນດີທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຍຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງກິລາເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ, ດີໃຈຫລາຍທີ່ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍ ເຫລືອເດັກນັກຮຽນທີ່ຕັ້ງໃຈຮຽນ ແຕ່ຍັງດ້ອຍໂອກາດທີ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີີກ ເຊັ່ນບ້ານ ແສນໄຊ, ບ້ານພູພຽງ ແລະ ບ້ານໜອງປໍ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ; ທາງບໍລິສັດ ປຕທ ປະເທດລາວ ຈຳກັດ ຍິນດີທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກຳການກຸສົນ ແບບນີ້ຕໍ່ໄປຕື່ມອີກ.


ເບິ່ງພາບການເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມເຕີມ ກົດຕາມນີ້ເລີຍ ClickHere
(ຂອບໃຈທີ່ຕິດຕາມ)

No comments:

Post a Comment