Tuesday, July 12, 2011

ທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ໂຄງການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸ ສຳລັບເດັກແລະໄວໜຸ່ມ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງເຄື່ອນ
ໄຫວມາແຕ່ ຕົ້ນເດືອນ ເມສາ ປີ 2006 ໂດຍມີ 3 ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຄື: ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ ສຽງແຂວງ,ສູນວັດທະນະທຳເດັກແຂວງ ແລະຂະແໜງນ້ຳສະອາດ-ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານງົບປະມານຈາກ ອົງການຢູນີເຊັບປະຈຳລາວ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນລາຍການຂອງພວກເຮົາແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຫົວຂໍ້ "ນ້ຳສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ "  ແລະມີຊື່ລາຍການວ່າ:"ເຍົາໄວໃສ່ໃຈຄວາມສະອາດ"ໂດຍອອກອາກາດທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ
ສຽງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລະບົບFM101,5 MHz ໃນທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາ 8:30-9:00 ໂມງ. ລາຍການທຳອິດ ອອກອາກາດໃນວັນ ອາທິດ ວັນທີ23/4/2006ດຍມີໂຄສົກ-ນັກຈັດລາຍ ການໜຸ່ມເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກຂອງສູນວັດ ທະນະທຳ ເດັກແຂວງທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການເກັບ ກຳຂໍ້ມູນ,ການຂຽນຂ່າວ, ການຈັດລາຍການ ແລະ ວິທີການໂຄສະນາ ຊຸມຊົນ ຈາກທີມງານຄູຝຶກ ທີ່ມາຈາກວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ສູນວັດທະນະທຳເດັກ ສູນກາງ ແລະ ສູນນ້ຳສະອາດ- ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມສູນກາງມາຮອດທ້າຍປີ 2008 ເພື່ອຄວາມ ເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວປະເທດ ໂຄງການວິທະຍຸໄວໜຸ່ມຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈິ່ງໄດ້ຕົກ ລົງກັນປ່ຽນຊື່ລາຍການຂອງ ຕົນເອງ ມາເປັນລາຍການ "ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ" ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຮູບແບບ ລາຍການວາລະສານວິທະຍຸເຊິ່ງເປັນລາຍ ການຮູບແບບໃໝ່ທີ່ນຳໃຊ້ທັກສະຊີວິດເຂົ້າໄປໃນລາຍ ການວິທະຍຸແລະທັງເປັນການເປີດກວ້າງໃນການ ໂຄສະນາສິດທິເດັກ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ: ບັນຫາສຸຂະອະນາໄມ, ນ້ຳສະອາດ-ອະນາໄມ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຢາເສບຕິດ, ໂລກເອດສ໌, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ເພັດພູວັນ ຈັນທິສອນ ຊື່ຫຼີ້ນ ກ້ອຍ,ທີ່ເກີດບ້ານ: ສີມຸງຄຸນ ເມືອງປາກຊັນ
ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານສີວິໄລ  ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ປະຈຸບັນຮຽນ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍ ປາຍ ປາກຊັນ, ເວລາຫວ່າງ: ຈັດລາຍການວິທະຍຸ,  ອ່ານປື້ມ. ເປັນນັກຈັດລາຍການມາແຕ່ປີ2006 ສະພາບດຳເນີນກິດ ຈະກຳແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນກໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລັກໜ້ອຍແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເພາະວ່າມີການສັບປ່ຽນກັບໝູ່ໄປຈັດລາຍການ,ສ່ວນການລົງ ໂຄສະນາ ຊຸມຊົນກໍ່ເດືອນລະເທື່ອເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈແມ່ນໄດ້ເຫັນໝູ່ເພື່ອນໄວໜຸ່ມໄດ້ໄຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເກີດ ປະໂຫຍດຮູ້ຈັກການເຮັດວຽກ ເປັນທີມງານ.ແລະຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄວາມ ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ໄດ້ເວົ້າອອກອາກາດໃຫ້ກັບຫມູ່ເພື່ອນຮັບຟັງ.
 ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ນັກຈັດລາຍການໄວໜຸ່ມ 2ຄັ້ງຢູ່ບໍລິຄຳໄຊ, ຝຶກອົບຮົມຢູ່ທ່າລາດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ,ວຽງຈັນແລະຝຶກອົບຮົມການອອກອາກາດສົດຢູ່ແຂວງສາລະວັນ,ໄປທັດສະນະ ສຶກສາຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ແລະທັດສະນະສຶກສາ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດ ຮູ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບການຈັດລາຍການແລະໄດ້.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ພິລະສັກ ສີຫາວົງ ຊື່ຫຼີ້ນ ເລ້. ທີ່ເກີດບ້ານ ມີໄຊ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ,ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານມີໄຊ  ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ປະຈຸ ບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມໍ ປາຍ ປາກຊັນ. ເວລາຫວ່າງ: ມັກອ່ານປື້ມ, ຂຽນບົດບັນທຶກ ແລະ ຫຼີ້ນກິລາ. 
ໄດ້ເຂົ້າເປັນນັກຈັດລາຍການມາແຕ່ ປີ2006 ສະພາບດຳເນີນກິດຈະກຳ ແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນ ໄດ້ເຂົ້າ ມາເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຜະລິດລາຍການ ເປັນປົກກະຕິ.
ສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈແມ່ນເຫັນໝູ່ເພື່ອນກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກປະທັບ ໃຈທີ່ສຸດແມ່ນຕອນລົງໂຄສະນາຊຸມຊົນເຫັນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນມາໃຫ້ ຄວາມສົນໃຈ ແລ້ວນຳເອົາສຽງສຳພາດປະຊາຊົນນັ້ນມາ ອອກອາກາດໃຫ້ເພີ່ນໄດ້ຟັງ.
ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ນັກຈັດລາຍການໄວໜຸ່ມຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງສາລະວັນ, ສະຫວັນ ນະເຂດ ແລະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນ ນະເຂດທັງຫມົດນັ້ນແມ່ນໄດ້ບົດຮຽນຫຼາຍອັນນ້ອງເອງມີຄວາມຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດີໆ ແບບນີ້ດີໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການໂຄສະນາ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການ ຮັກສາອານາໄມສິ່ງແວດລ້ອມໃນເມືອກ່ອນນ້ອງເອງບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດວຽກເພື່ອສັງຄົມພໍໄດ້ມາຮ່ວມໂຄງການນີ້ເຮັດໃຫ້ນ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບມີຄວາມເປັນ ຜູ້ໃຫ່ຍຂຶ້ນ.
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ຈັນທີ ບັນດາວົງ. ທີ່ເກີດ ບ້ານສີມຸງຄຸນ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມ ປາຍປາກຊັນ,ເວລາຫວາງ: ມັກອ່ານປຶ້ມ, ໄປເຮັດບຸນຢູ່ວັດ. 
ເຂົ້າມາເປັນນັກຈັດລາຍການ ແຕ່ປີ2008 ສະພາບດຳເນີນກິດຈະກຳແມ່ນໄດ້ມາເຄື່ອນໄຫວເປັນ ປະຈຳໃນວັນອາທິດເພື່ອຝຶກຊ້ອມສະແດງຂຽນຂ່າວຂຽນສະກຣິບ ຊວນຫົວເພື່ອອອກລາຍການ. ສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈແມ່ນເວລາຟັງສຽງຕົນເອງອອກອາກາດພໍ່ແມ່ພີ້ນ້ອງ ຟັງແລ້ວຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນແລະດີໃຈ ຫຼາຍ ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ1ຄັ້ງ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຫົວຂໍ້ນັກຈັດລາຍການໄວໜຸ່ມ, ດີໃຈທີ່ໄດ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການນີ້ ເພາະໂຄງການນີ້ດີຫຼາຍ .... 
 ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ມີນາ ບໍລິວັນ. ທີ່ເກີດ ບ້ານຫ້ວຍສຽດ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ຫ້ວຍສຽດ, ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍ ປາຍປາກຊັນ. ເວລາຫວ່າງ: ຈັດລາຍການວິທະຍຸ, ອ່ານປື້ມນິທານ. 
ເປັນນັກຈັດລາຍການແຕ່ປີ2007 ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ກ່ອນຈະມາເປັນນັກຈັດລາຍ ການກໍ່ໄດເຂົ້າມາຮ່ວມກິດຈະກຳເປັນປົກກະຕິ ມາຂຽນຂ່າວ, ຂຽນສະກຣິບ,ອັດນິທານ ແລະ ລະຄອນ. ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ  ໃນບາງຄັ້ງເພາະບ້ານຢູ່ໄກ ບາງເທື່ອກໍ່ບໍ່ມີລົດໄປ ບາງເທື່ອກໍ່ຄາ   ວຽກຄອບຄົວ.
ຍ້ອນການມັກອ່ານໜັງສືຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າເປັນນັກຈັດລາຍການເພາະຂ້ອຍທຽວໄປອ່ານປຶ້ມຢູ່ ສ.ວ.ດ ເປັນປະຈຳ ຈຶງໄດ້ຖຶກຄັດເລືອກເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມນັກຈັດລາຍການສຳລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຂ້ອຍກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຈັດລາຍການແລະກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈັດລາຍການເປິດໃຈໄວໜຸ່ມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງສາລະວັນແລະ  ໄດ້ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຫຼັງຈາກນັ້ນຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄວາມສຳຄັນຂື້ນຕໍ່ສັງຄົມແລະໂຮງຮຽນ ກໍ່ຕອ້ງການຊ່ວຍກິດຈະກຳຕ່າງໆເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ເຫັນຄວາມສາມາດກ້າສະແດງອອກທັງໝົດນີ້ ກໍ່ຍ້ອນໂຄງການວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ຍ້ອນການອຸປະຖຳຂອງໂຄງການຢູນີເຊບ ຈັດໃຫ້ມີໂຄງການ ດີໆແບບນີ້ຂື້ນມາ. ສີ່ງທີ່ປະທັບໃຈຫຼາຍແມ່ນຕົນເອງກ້າສະແດງຄວາມສາມາດໃຫ້ມວນຊົນ ໄດ້ເຫັນແລະກໍ່ປະທັບໃຈຫຼາຍໃນໂຄງການນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຢາກໃຫ້ໂຄງການນີ້ມີຕະຫຼອດໄປສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມໃນປະເທດລາວເຮົາ. 

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ນາງ ຈິດຕະກອນ ມູນທະດີ. ທີ່ເກີດ ບ້ານ ສວນສະຫວັນ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານສວນສະຫວັນ.ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງ ຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນໂພສີ. ເວລາຫວ່າງ: ຫຼີ້ນກິລາ , ມັກອ່ານປື້ມ ສີນລະປະ. 
 ນ້ອງເອງແມ່ນເປັນນັກຈັດລາຍການຮຸ້ນນ້ອຍເປັນຄົນເວົ້າເກັ່ງເຄີຍ ຈັດລາຍການເດັກອາສາຮ່ວມ ພັດທະນາມາກ່ອນເປັນລາຍການອັດ ມາຈັດຢູ່ສ.ວ.ດຄູອາຈານເຫັນວ່າພໍໄດ້ ແລະ ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ນັກຈັດລາຍການໄວໜຸ່ມກໍ່ເປັນນັກຈັດລາຍການ ເປິດໃຈໄວໜຸ່ມມາ   ແຕ່ກາງປີ2008 ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈແລະຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍເພາະວ່າໄດ້ລົງ ໂຄສະນາແລະສຳພາດຂ່າວຕົວຈິງກັບ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໂຄງການນີ້ເຮັດໃຫ້ ນ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຄ ວາມສາມາດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍ່ດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການນີ້ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ໄດ້ຮັບຟັງເນື້ອຫາສາລະດີໆຈາກລາຍການ.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ແສງອຸໄທ ສົນສີວີໄລ ຊື່ຫຼີ້ນ ບ່ອຍ, ທີ່ເກີດບ້ານຫົວຊ້າງເມືອງນາຊາຍທອງ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ອານຸສອນໄຊ  ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍ ປາຍປາກງຽບ, ເວລາຫວ່າງ: ມັກອ່ານປື້ມ ຫຼີ້ນຄອມພິວເຕີ ຟັງເພັງ. 
ຂ້ອຍເລີມເປັນນັກຈັດລາຍການມາແຕ່ປີ2008ສະພາບການເຄື່ອນ ໄຫວກິດຈະກຳໄລຍະທຳອິດ ແມ່ນຕົນເອງເລີ່ມຈາກການເປັນສະມາຊິກ ສູນ ຕໍ່ມາມີໂຄງການ ວິທະຍຸໄວໜຸ່ມກໍ່ຖືກເລືອກເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມ ຍ້ອນວ່າມີພື້ນຖານ ໃນການຫຼີ້ນຄອມພີວເຕີ... ດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງໂຄງການນີ້  ໂຄງການນີ້ເຮັດ ໃຫ້ຕົນ ເອງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບໝູ່ຄູ່ຫລາຍຂື້ນບໍ່ວ່າຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະຕ່າງແຂວງ ສີ່ງສຳ ຄັນໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ກ້າເວົ້າກ້າວ່າ ກ້າສະແດງຄຳ ຄິດຄຳເຫັນໄດ້ໄຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນ ປະໂຫຍດ ແລະ ພໍ່ແມ່ ກໍ່ເພີ່ງພໍ່ໃຈ ທີ່ເຫັນລູກໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການວິທະ ຍຸໄວໜຸ່ມປະທັບໃຈ ຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ໄປທັດ ສະນະສຶກສາ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ທັງບົດຮຽນ ໄດ້ທັງຄວາມ  ເບີກບານມ່ວນ ຊື່ນໄດ້ທັງ ໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍຄົນໃນອານາຄົດຢາກໃຫ້ໂຄງການນີ້ມີໄວ້ຕະຫຼອດໄປ   ໃຫ້ຮຸ້ນນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ. 

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ນາງ ມຸກຄະລີນ ເພຍແກ້ວ ຊື່ຫຼີ້ນ ເມັ່ງ. ທີ່ເກີດ ບ້ານ ໂພສີ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ໂພສີ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍ ປາຍປາກຊັນ. ເວລາຫວ່າງ: ອ່ານປື້ມ ຟັງເພັງ ຫຼີ້ນກິລາ. ສ່ວນນ້ອງເອງເປັນນັກຈັດລາຍການມາແຕ່ ປີ 2007 ສະພາບການດຳເນີນກິດຈະກຳກ່ອນຈະເຂົ້າມາ ເປັນນັກຈັດລາຍການ ວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ນອງໄດ້ເປັນນັກຈັດລາຍການເດັກອາສາຮ່ວມພັດທະນາ ມາ ກ່ອນກໍ່ເຄີຍເປັນພິທີກອນລາຍການເດັກອາສາຮ່ວມພັດທະນາທາງ ໂທລະພາບໃນປີ 2003-2004 ຮອດປີ 2006  ມີໂຄງການວິທະຍຸສຳລັບ ເດັກ ແລະໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີຊື່ລາຍການວ່າ " ລາຍການເຍົາ ໄວໃສ່ໃຈຄວາມ ສະອາດ " ກໍ່ເຫັນແຕ່ລຸ່ນເອື້ອຍອ້າຍເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມ ຈົນມາຮອດປີ 2007 ຈິ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງ ການນີ້ເຊີ່ງເປັນຮຸ່ນທີ 2 ນ້ອງມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດີໆ ແບບນີ້ ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂື້ນຕ ໍ່ກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນການກະກຽມນຳໄປ ອອກອາກາດມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເວລາໄປອອກອາກາດສົດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ນັກຈັດລາຍການ ໄວໜຸ່ມ  ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ1 ຄັ້ງຢູ່ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 1 ຄັ້ງໃນເວລາເຂົ້າຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍ  ແລະ ມີຄວາມເບິກບານມ່ວນຊື້ນ ອາຈານສົ່ງບົດຮຽນດີຫຼາຍ ມີຄວາມເປັນກັນເອງໃນທີມງານ ຮູ້ຈັກໝູ່ຄູ່ຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີຄວາມສາມາດ, ຄວາມກ້າຫານ, ກ້າເວົ້າ, ກ້າວ່າ,ກ້າປະກອບ ຄຳຄິດເຫັນຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບ ສິດທິໃນການເປັນເດັກນ້ອຍຢ່າງເຕັນສ່ວນແລະກໍ່ຍັງໄດ້ຊ່ວຍ ເຫຼືອໝູ່ເພື່ອນໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ໃນອານາຄົດຕໍ່ໜ້າ ຢາກໃຫ້ໂຄງການນີ້ຢູ່ຄຽງຄູ່ ກັບເດັກນ້ອຍລາວ"ເດັກນ້ອຍແຂວງບໍລິຄຳໄຊ"ໂຄງການວິທະຍຸໄວໜຸ່ມແມ່ນສ້າງຄວາມສາມາດ ຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເດັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະນ້ອງເອງ ຈີ່ງຕ້ອງການໃຫ້ໂຄງການນີ້ີ້ ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບເດັກ ນ້ອຍລາວຕະຫຼອດໄປ.
ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ທ້າວ ຊາລີ ພຽນວົງ ຊື່ຫຼີ້ນ ແມ໋ກ, ທີ່ເກີດ ບ້ານ ສີວິໄລ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ:  ບ້ານສີວິໄລ  ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍ ປາຍປາກຊັນ. ເວລາຫວ່າງ: ຫຼີ້ນ   ກິລາ ຈັດລາຍການ. ເລີ່ມເປັນນັກຈັດລາຍການເປິດໃຈໄວໜຸ່ມມາແຕ່ປີ2009ສະພາບການ ເຄື່ອນ ໄຫວກິດຈະກຳໄລຍະທຳແມ່ນຕົນເອງເລີ່ມຈາກການເປັນສະມາ ຊິກສູນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສູນຕໍ່ມາມີ ໂຄງການ ວິທະຍຸໄວໜູ່ມນ້ອງເອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະແດງຢູ່ຊູມຊົນສະແດງ ລະຄອນ, ຟ້ອນ, ຍ້ອນໄດ້ຟັງໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ອະນາໄມ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງເຂົ້າໃຈ ຫົວຂໍ້ຂອງໂຄງການ ວິທະຍຸໄວໜູ່ມ  ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ ຖຶກຄັດເລືອກເຂົ້າຝຶກອົບ ຮົມນັກຈັດລາຍ ການໄວໜຸ່ມຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ມີໂອກາດຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງ ໂຄງການນີ້.
ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ທ້າວ ກິໂຕ່ ແດນພູຫຼວງ ຊື່ຫຼີ້ນ ໂຕ່, ທີ່ເກີດ ບ້ານ ປາກຊັນໃຕ້, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ອານຸສອນໄຊ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍ ປາຍ ປາກງຽບ, ເວລາຫວ່າງ:  ຫຼີ້ນກິລາ ຟັງເພັງ ອອກກຳລັງກາຍ. 
ຂ້ອຍເລີ່ມ ເປັນນັກຈັດລາຍການ ມາແຕ່ປີ 2007 ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳໄລຍະທຳແມ່ນ ຕົນເອງ ເລີ່ມຈາກການ ເປັນສະມາຊິກສູນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງສູນ ຫລັງຈາກມີ ໂຄງການວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ນ້ອງເອງ  ໄດ້ຖຶກຄັດເລືອກ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການຮັກສາ ອານາໄມຕ່າງໆ  ຈາກການຮ່ວມກິດຈະກຳໃນຊຸມຊົນຂອງ ທີມງານຜະລິດລາຍການ  ເຮັດໃຫ້ ຕົນເອງຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ  ເຖິງການເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈະກຳ ຜະລິດລາຍການກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການ ຝຶກອົບຮົມ ນັກຈັກລາຍການໄວໝຸ່ມ  ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ1 ຄັ້ງ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະໄປທັດສະນະ ສຶກສາ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ  ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ   ຂອງໂຄງການ ຂ້ອຍປະທັບ ໃຈຫຼາຍ  ທີ່ເຫັນໝູ່ຄູ່ທີມງານ  ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະຫ້າວຫັ້ນໃນການເຮັດວຽກ ຂ້ອຍມັກໂຄງການ ນີ້ອີ່ຫລີ! ຂອບໃຈທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະໃຫ້ໂອກາດ.
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ບຸນທະວີ ຄຳມະຈັກ ຊື່ຫຼີ້ນ ບຸນ. ທີ່ເກີດ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ,   ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມໍ ຕົ້ນໂພສີ.   ເວລາຫວ່າງ: ຫຼີ້ນກິລາ ເລົ່ານິທານ ຈັດລາຍການວິທະຍຸ. 
ເປັນນັກຈັດລາຍການເລີ່ມຕົ້ນປີ2008ການດຳເນີນກິດຈະກຳໃນໄລ ຍະຜ່ານມາກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍສີ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ດີ ເຊັ່ນ ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີຈັດລາຍການ ແລະ  ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັບໝູ່ ເພື່ອນຝຶກຊ້ອມ ການສະແດງກິດຈະກຳການໂຄສະນາກ່ຽວກັບການຮັກສາອານາໄມ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄ້າມະ ນຸດ ສິດທິເດັກ ແລະອື່ນໆຂ້ອຍປະທັບໃຈ ຫຼາຍ ຕອນທີ່ຈັດລາຍການແລະຕອນທີ່ລົງໂຄສະນາຊຸມຊົນ ສົນທະນາກັບ ປະຊາຊົນຂ້ອຍເຄີຍ ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ບົດຮຽນ ແລະ ໄດ້ໝູ່ເພື່ອນ ໄດ້ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຫຼາຍ ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງໂຄງການ ຫັວງຢ່າງຍິ່ງວ່າໂຄງການນີ້ ຈະຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບເດັກນ້ອຍລາວຕະຫຼອດໄປຂໍຂອບໃຈນຳ ອົງການຢູນີເຊັບທີ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ສິດທິແກ່ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ມີໂອກາດຝຶກຝົນ ຕົນເອງ ສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມນຳອີກ.
 ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ຖາວອນ ສຸພາລັກ  ຊື່ຫຼີ້ນ ນ້ອຍ, ທີ່ເກີດບ້ານ ສີມຸງຄຸນ,    ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານອານຸສອນໄຊເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍ ປາຍ ປາກຊັນ, ເວລາຫວ່າງ: ອ່ານປື້ມ ຟັງເພັງ ສົນທະນາກັບໝູ່ເພື່ອນ. 
ຂ້ອຍເປັນນັກຈັດລາຍການ ປີ2008 ສະພາບການດຳເນີນກິດຈະກຳໄລຍະຜ່ານມາຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການຈັດລາຍການທຳອິດກໍ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ພໍສົມຄວນເພາະຕົນເອງຍັງ-ບໍ່ມີ  ຄວາມໝັ້ນໃຈແຕ່ຍ້ອນໄດ້ຮັບຄຳ ແນະນຳຈາກຄູອາຈານເພື່ອນຮ່ວມງານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຂຽນບົດ, ການຈັດລາຍການດີຂື້ນ ເທື່ອລະກ້າວຖ້າຈະເວົ້ເຖິງການ ມີໂຄງການນີ້ ແມ່ນມີຜົນດີຫຼາຍ,  ນອກຈາກນັກຈັດລາຍການ ຈະໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ ແລ້ວການໄດ້ລົງ ໄປບໍລິການຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລ້ວຍັງໄດ້ຂໍ້ມູນ ມາຜະລິດ ເປັນລາຍ ການທາງວິທະຍຸເພື່ອອອກອາກາດໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ  ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກຂໍໃຫ້ໂຄງການນີ້ສືບຕໍ່ແລະຂະຫຍາຍໃຫ້ກວ້າງອອກຕື່ມ.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ  ວາດສະໜາ ທອງມາວັນ  ຊື່ຫຼີ້ນ ນ່າ. ທີ່ເກີດ ບ້ານ ໂພສີ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ໂພສີ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍ ຕົ້ນໂພສີ. ເວລາຫວ່າງ: ອ່ານປື້ມ ໄປຮ່ວມກິດຈະກຳຢູ່ສູນ ສ.ວ.ດ. 
ຫຼັງຈາກທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວິທີຈັດລາຍການໃນ ປີ2007ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຄ່ອຍໆຈັດລາຍ ການດີຂື້ນເລື້ອຍໆສີ່ງສຳຄັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນຜູ້ທີ່ມັກອ່ານມັກຄົ້ນຄວ້າ ມັກຂຽນຂື້ນກົ່ວເກົ່າການ ຈັດລາຍການຜ່ານມາກໍ່ມີຂໍ້ສະດວກຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ ວ່າສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ບ້ານຢູ່ບໍ່ໄກ ຈາກສູນວັດທະນະທຳແລະສະຖານີວິທະຍຸ ນັກຈັດລາຍການມີຫຼາຍຄົນພັດປ່ຽນກັນລາຍການແບບ ນີ້ເຫັນວ່າດີເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍບໍ່ວ່າຢູ່ ໃນເຂດຕົວເມືອງຊົນນະບົດຫ່າງໄກກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ວິທີ ການຮັກສາຄວາມສະອາດຮັກ ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຢາກໃຫ້ມີໂຄງການ ນີ້ສຶບຕໍ່ໄປເລື່ອຍໆ.
ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ນາງ ຈັນສະໝອນ ຈັນທິສອນ  ຊື່ຫຼີ້ນ ກຸ້ງ, ທີ່ເກີດ ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ສີວິໄລ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມໍຕົ້ນໂພສີ, ເວລາຫວ່າງ:  ຟັງເພັງ ຮ້ອງເພັງ ຟ້ອນ. 
ຂ້ອຍເປັນນັກຈັດລາຍການປີ2008ສະພາບການດຳເນີນກິດຈະກຳໄລຍະ ຜ່ານມາແມ່ນເປັນນັກຈັດ ລາຍການເດັກອາສາຮ່ວມພັດທະນາ ແລະກໍ່ເຄີຍເປັນພິທີກອນໃນງານຕ່າງໆຂອງເດັກ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ ຈັດລາຍການເປິດໃຈໄວໜຸ່ມທຳອິດກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນເພາະ ຕົນເອງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນລະບົບອາໃສຄວາມມັກຕໍ່ມາ ເມື່ອມີໂອກາດໄດ້ຝຶກອົບຮົມຈີ່ງຄ່ອຍໆ ມີປະສົບການ ມີຄວາມສຳນານຫຼາຍຂື້ນ ຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ມີ ໂຄງການນີ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ ໃຊ້ເວລາ ຫວ່າງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົນເອງຕໍ່ຄອບຄົວຕໍ່ສັງຄົມ ... ຜ່ານການໄດ້ຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການ ຈັດລາຍການ2ຄັ້ງ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ການຈັດລາຍ ການ ເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫາກຳ ວັດທະນະທຳເດັກຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນອານາຄົດຢາກໃຫ້ ໂຄງການນີ້ສຶບຕໍ່ເພື່ອຄົນລຸ້ນຫຼັງ.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ອາລູນ ຫູມມາລີ ຊື່ຫຼີ້ນ ນ້ອຍ, ທີ່ເກີດ ບ້ານ ຫົງໄຊ, ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ສີວິໄລ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ. ປະຈຸບັນຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມໍ ຕົ້ນໂພສີ,ເວລາຫວ່າງ: ອ່ານປື້ມ ລົງຊຸມຊົນ ແລະ ຫຼີ້ນກິລາ. 
ຂ້ອຍເລີມຕົ້ນເປັນນັກຈັດລາຍການມາແຕ່ປີ 2008 ສະພາບດຳເນີນກິດ ຈະກຳຂ້ອຍເປັນສະມາຊິກ ຂອງສູນວັດທະນະທຳເດັກມາແຕ່ອາຍຸ 10ປີກໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງສູນເປັນປົກ ກະຕິ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ ຈັດລາຍການວິທະຍຸມາກ່ອນພໍມີໂຄງການວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ຂ້ອຍກໍ່ຖືກຄັດ ເລືອກໃຫ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບເປັນລຸ້ນທີ່ 3 ແລະ ກໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເປັນ ນັກຈັດລາຍການມາແຕ່ປີ 2008 ປະທັບໃຈ ໃນໂຄງການນີ້ຫຼາຍຂ້ອຍເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຈາກການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳນີ້ປະທັບ ໃຈທີ່ເຫັນທີມງານມີຄວາມສາມະຄຮັກແພງຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງກັນແລະກັນຂ້ອຍເອງເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບ ຮົມ1 ຄັ້ງ ແລະ ເຄີຍໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 1 ຄັ້ງ ຂ້ອຍປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການນີ້ ແລະ ຢາກໃຫ້ໂຄງ ການນີ້ໄດ້ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບເດັກນ້ອຍລາວຕະຫຼອດໄປ.
“ລາຍການເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ” ໄດ້ອອກອາກາດທຸກ ໆເຊົ້າວັນອາທິດ ເວລາ8:30-9:00 ໂມງ ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ  ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊລະບົບ FM101,5MH   ລາຍການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ກຸ່ມຜູ້ຟັງ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. ປະຈຸບັນ ນັກຈັດລາຍການຫລຸ້ນໃຫຍ່ ຫລາຍຄົນໄດ້ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ວຽງຈັນ ແລະ ບາງຄົນກໍໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ຕ່າງ ປະເທດ ເຊິ່ງມັນແມ່ນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເປັນພໍແມ່....ແຕ່ມັນກໍຍັງມີ
ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຝຶກເດັກໆຕື່ມອີກ ເພື່ອທົດແທນ ແລະ ຜລິດລາຍການ ໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ຂອງຜູ້ຟັງສືບຕໍ່ໄປ....
 ຂອບໃຈກັບທຸກທ່ານ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ....ຂອບໃຈນຳອົງການ Unicef, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ສູນວັດທະນະທຳເດັກ-ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທີໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອພວກເຮົາທັງທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ....
ຖິ່ນອາໄສໂຕເສົາຫລາ, ສາວເມີ້ຍງາມໂສພາ, ຜາເມືອງງາມສະຫງ່າ, ແດນໄມ້ເກດສະໜາຄ່າແພງ, ແຫ່ລງພະລັງງານໄຟຟ້າເທີນ, ເດີນຊົມທົ່ງນາກ້ວາງໄກ, ໄຫ້ວພະບາດໂພນສັນ, ເຂົາກ່າວຂານກັນວ່າແດນແຫ່ງກຸຫລາບສີທອງ....
....ຂໍໃຫ້ມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງ....     

No comments:

Post a Comment