Wednesday, July 13, 2011

ທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ພາຍຫລັງດຳເນີນໂຄງການວິທະຍຸເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ເຊິ່ງເລີ່ມມາແຕ່ທ້າຍປີ2004 ຈາກ 3 ແຂວງ ມາເປັນ 8 ແຂວງໃນປີ 2007 ທາງທີມງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ​ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງ ຊາດລາວ, ສູນວັດທະນະທຳເດັກ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ CPAC ກໍມີຄວາມພໍໃຈໃນລະດັບດີສົມຄວນ ທີ່ໂຄງການນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ໃນການໂຄສະນາສິດທິຂອງຕົນເອງ​​ໂດ​ຍຜ່ານກິດຈະກຳສະແດງກັບຊຸມຊົນ ແລະ ຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ​. 

ແຕ່ປະການສຳຄັນພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຜູ້ໃຫຍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງ ເດັກນ້ອຍນັບມື້ ນັບຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫລາຍແຂວງທີ່ ໂຄງການນີ້ ດຳເນີນກິດຈະກຳຢູ່ນັ້ນ ອຳນາດ ການປົກຄອງຂັ້ນສູງ ກໍຮັບຮູ້ ແລະ​ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກ ໄດ້ສະແດງອອກ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນການໂຄສະນາສິດທິເດັກ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ  ທີ່ມີຜົນດີຕໍ່​ເດັກ -ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະບັນຫາ ສຸຂະພາບ, ຢາເສບຕິດ,ໂລກເອດສ໌, ການຄ້າມະນຸດ, ນ້ຳສະອາດ- ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ໃນທ້າຍປີ 2007 ນີ້ເອງ ທາງທີມງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໄດ້ຕັ້ງບັນຫາຂຶ້ນມາວ່າ: ພວກເຮົາຄວນຈະມີທີມງານ ຜະລິດລາຍການວິທະຍຸເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍເລືອກເຟັ້ນ ເອົານັກຈັດລາຍການວິທະຍຸທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ສັງກັດອົງ ກອນໃດໜຶ່ງມາຈັດລາຍການວິທະຍຸ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຮູບແບບ ລາຍການວາລະສານທາງວິທະຍຸໃນຮູບແບບໃໝ່ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການ ນຳໃຊ້ທັກສະຊີວິດເຂົ້າໄປໃນລາຍການວິທະຍຸ.
   ການທີ່ພວກເຮົາເລືອກເອົາວິທີການນຳໃຊ້ຮູບແບບທັກສະຊີວິດເຂົ້າໃນລາຍການວິທະຍຸນັ້ນ
ກໍມີເຫດຜົນຢູ່ວ່າ:
໑. ມັນຈະເປັນຈຸດສ້າງສີສັນ​ໃຫ້ແກ່ຄົນຟັງ ເພາະປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ລາຍ ການທີ່ກະຈາຍອອກອາກາດໃນຄື້ນວິ ທະຍຸ ແຫ່ງຕ່າງໆ(ລວມທັງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) ມັນເປັນຮູບແບບງ່າຍໆທີ່ຄົນຟັງເຄີຍຊິນມາ ຫລາຍສິບປີແລ້ວ.
໒. ຖ້ານຳໃຊ້ຮູບແບບລາຍການວາລະສານ ວິທະຍຸ ໂດຍນຳໃຊ້ທັກສະຊີວິດເຂົ້າໃສ່ນີ້ ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງທັກສະຕ່າງໆ​ໃຫ້ແກ່ ຄົນຟັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ເພື່ອຊ່ວຍ​ໃຫ້ເຂົາ​ເຈົ້າຕັດສິນບັນຫາຖືກຕ້ອງ ໄດ້ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.
໓. ຖ້ານຳໃຊ້ຮູບແບບລາຍການວາລະສານວິທະຍຸ ໂດຍນຳໃຊ້ທັກສະຊີວິດເຂົ້າໃສ່ນີ້ ມັນຈະຊ່ວຍເຮັດ ໃຫ້ຄົນຟັງສາມາດມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກ້າສະແດງ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງ ຖ້າເປັນເຊັ່ນນີ້ການ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ໂດຍອາໄສລາຍການ ນີ້ເປັນສື່ ກໍຈະນັບມື້ນັບຫລາຍ ແລະ ບັນຫາທີ່ຍາກໃນການແກ້ໄຂຂອງໄວໜຸ່ມກໍຈະ ງ່າຍຂຶ້ນ. ບັນຫາຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນ ຈຸດປະກາຍ ເຮັດໃຫ້ລາຍການວິທະຍຸ  ທີ່ຈັດ ໂດຍໄວໜຸ່ມ ເພື່ອໄວໜຸ່ມ​​ເອງ  ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ຊື່ລາຍການວ່າ: “ ເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ Open Heart OpenAirwaves” ເຊິ່ງກະຈາຍໃນລະບົບFM103,7Mkzວັນເສົາເວລາ8:30 am ແລະ ກະຈາຍຜ່ານ www.lnr.org.la ນຳອີກລາຍການທຳອິດໄດ້ ກະຈາຍອອກອາກາດ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2008. 

ທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ຂອງ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ. ທະວີ​ສັກ ທຳ​ມະ​ວົງ ຊື່​ຫລິ້ນ: ຕົ້ນ. ທີ່ເກີດ ສະຫວ່າງ,ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ ບ້ານ​ສະຫວ່າງ  ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ປະຈຸ​ບັນ​ເປັນພະນັກງານ​ພັດທະນາ​ໄວ​ຫນຸ່ມ,  ເວລາ​ຫວ່າງ: ຈັດ​ລາຍການ,ຫລິ້ນ​ກິລາລອຍ​ນ້ຳ ​ແລະ ອ່ານຫນັງສື.
ສຳລັບຕົ້ນ ແມ່ນເປັນນັກຈັດລາຍການມາຕັ້ງແຕ່ ປີ2004 ສ່ວນສະພາບການດຳເນີນກິດຈະກຳ ແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນທັງເຮັດ ວຽກແລະທັງຈັດລາຍການ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກເລັກຫນ້ອຍ ແຕ່ຕົ້ນກໍມັກ ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍດີ. ສ່ວນເລື່ອງປະທັບ ໃຈກໍມີຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄດ້ມີແຟນຄັບ, ແລະມີຄົນຮູ້ຈັກຫລາຍຂຶ້ນ  ແຕ່ທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຕົ້ນ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ ຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ປະເທດໄທ ແລະປະເທດ ກຳປູເຈຍ (ມ່ວນຫລາຍ) 
 ຂໍເປີດໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງໃນການໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໂຄງການນີ້: ໂຄງການນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທັກສະຊີວິດ,ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເວົ້າ ແລະອື່ນໆ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີໂຄງການນີ້ ຕົ້ນກໍຄົງຈະບໍ່ມີຫມູ່ຫລາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາ, ຄົງຈະບໍ່ ໄດ້ເຫັນຫລາຍບ່ອນ ແລະທີ່ແນ່ນອນ ຕົ້ນຄົງຈະບໍ່ໄດ້ຈັດລາຍການທີ່ມ່ວນໆແບບນີ້ ສະນັ້ນຕ້ອງ ຂໍຂອບໃຈ  ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ແລະອົງການຢູນິເຊັບທີ່ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຕົວຕົ້ນເອງ ຂໍຂອບໃຈ.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນ. ສຸ​ນິຕ້າ ພິມ​ມະ​ສອນ ຊື່​ຫລິ້ນ: ຕ້າ. ທີ່ເກີດ ສີສະ​ຫວາດ​ໃຕ້, ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ: ບ້ານສີສະ​ຫວາດ​ໃຕ້ ​ ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ ນະຄອນຫລວງ,ປະຈຸ​ບັນ​​ຊ່ວຍລາຍການ​ວິທະຍຸ​ເດັກ-​ໄວ​ຫນຸ່ມ ຢູ່​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ​ເວລາ​ຫວ່າງ: ອ່ານ​ປຶ້ມ, ແຕ້ມ​ຮູບ ​​ແລະຫລິ້ນ​ເນັດ.
ເລີ່ມເປັນນັກຈັດລາຍການເປີດໃຈໄວຫນຸ່ມມາແຕ່ ປີ 2008 ສະພາບການ ດຳເນີນກິດຈະກຳແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດລາຍ ການ ວິທະຍຸ ເປີດໃຈໄວຫນຸ່ມ,ເຊິ່ງນຳໃຊ້ທັກສະຊີວິດ​ເຂົ້າໃນລາຍການ ວິທະຍຸ,ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍ ຂໍເປີດໃຈວ່າ: ຂ້ອຍເກີດມີຄວາມຮັກແລະຄວາມຜູກພັນຕໍ່ກັບການ ພັດທະນາເດັກນ້ອຍ ແລະ  ໄວຫນຸ່ມລວມທັງຕົວຂອງຂ້ອຍເອງ, ຂ້ອຍ​ຈິ່ງ​ຕັດສິນ​ໃຈເຂົ້າ​ມາ ຮ່ວມ ວຽກກັບທີມງານ ວິທະຍຸເປີດໃຈໄວຫນຸ່ມ ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ຢື່ນ​ໂອກາດ​ທີ່​ດີໆ ຈາກ​ອົງການ​ຢູນິ​ເຊັບ. ​ແລະ​ ນີ້​ຄື​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ  ທີ່ຂ້ອຍ​ໄດ້​ເປີດ​ໃຈ​ອອກ​ໄປ ​ແລະ​ສຸດ​ທ້າຍ​ນີ້​ຂ້ອຍ​ຢາກ​ບອກ​ວ່າ​ໂຄງການ​ນີ້​ດີ​ຫລາຍ​ຕໍ່​ການ​ຮຽນ​ຮູ້ ​ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ພຶດຕິ​ກຳ​ຂອງ​ເດັກ ​ແລະ​ໄວ​ຫນຸ່ມ ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງກວ່າ​ເກົ່າ ​ແລະ​ການ​ຮູ້​ໄຈ້​ແຍກ​ບັນຫາ ອັນ​ໃດ​ຖືກ​ອັນ​ໃດ​ຜິດ ຫລື​ອັນ​ໃດ​ຄວນ​ແລະ​ບໍ່​ຄວນ ຈາກ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ລາຍການ​ນີ້: “​ເປີດ​ໃຈ​ໄວ​ຫນຸ່ມ”.

 ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນ. ມົນ​ພະ​ພອນ ຄອງ​ພາສິດ ຊື່​ຫລິ້ນ: ມົນ. ທີ່ເກີດ ນາ​ໄຊ,  ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນບ້ານ: ຄຳ​ຮຸ່ງ ​  ເມືອງ​ໄຊ​ທານີ ນະຄອນຫລວງ​,  ປະຈຸບັນສຶກສາຢູ່​ ຮ/ຮວິຊາ​ຊີບ​ມິດຕະພາບ​ວຽງ​ຈັນ-ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ເວລາ​ຫວ່າງ: ຟັງ​ເພັງ, ຮ້ອງ​ເພັງ ​ແລະ ຟ້ອນ.

​ເປັນ​ນັກ​ຈັດ​ລາຍການ​ເລີ່​ມ​ແຕ່​ປີ 2005 ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະກຳ​ແມ່ນ​ດີ ປະ​ທັບ​ໃຈ​ທີ່​ທີ​ມງານ​ທຸກ​ຄົນ​ເປັນ​ກັນ​ເອງ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັນ  ລາຍການ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຜະລິດ​ທີ່​ລະອຽດ ​ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ສາລະ ​ແລະ​ສີສັນ​ຫລາຍ​ຢ່າງ, ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການ​ໃຊ້​ທັກ​ສະ​ຊີວິດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ລາຍການ​ວິທະຍຸ, ຝຶກ​ອົບຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ອັດ​ສຽງ, ຝຶກ​ອົບຮົມ​ການຈັດ​ລາຍການ​ສົດ, ​ແລະ​ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ ທົບ​ທວນ​ແຜນ​ງານ​ເຄິ່ງ​ໄລຍະ​ໂຄງການ​ຢູ່​ທ່າ​ລາດ ແຂວງວຽງ​ຈັນ), ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຫລຸບ​ແຜນ​ງານ​ແລະ​ສ້າງ​ແຜນ​ງານ​ໃນ​ປີ 2010ຢູ່​ທີ່​ທ່າ​ລາດ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກິດຈະກຳ​ໄປ​ເອົາ​ຂ່າວ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລາຍການ​ຢູ່​ເມືອງ​ກາສີ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ, ​ເມືອງ​ນາ​ກາຍ ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ​ແລະ​ນອກຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ໄປ ທັດສະນະ​ສຶກສາ ຢູ່​ປະ​ເທດ ກຳປູ​ເຈຍ. ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ການ​ຜະລິດ​ລາຍການ​ແມ່ນ​ມີ​ອຸປະສັກ​ຄື: ວັນ​ເວລາ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ກົງກັນ ​ແລະ​ການ​ແນະນຳ​ໃຫ້  ​ໄປ​ສຳພາດ​ກໍ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ລະອຽດ. ມາ​ຮອດ​ຕອນ​ນີ້ມົນ​ເອງ​ກໍ​ຂໍ​ເປີດ​ໃຈຕໍ່​ກັບ​ໂຄງການ​ນີ້​ວ່າ: ຕົນ​ເອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ດີ​ໃຈ​ຫລາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮ່ວມ​ວຽກ​ກັບ​ທີ​ມງານ​ທຸກ​ຄົນ ​ ​ແລະ​ ໃນ​ອານາ​ຄົດ ຢາກ​ໃຫ້​ໂຄງການ​ນີ້ ສືບ​ຕໍ່ ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ສ້າງ​ໃຫ້​ໄວ​ຫນຸ່ມ​ລາວ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ ກໍ​ຄື​ຕົນ​ເອງ  ​ເພື່ອ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ພັດທະນາປະ​ເທດ​ຊາດ ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຈະ​ເລີ​ນກ້າວຫນ້າ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ.

 ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ  ນ. ຕຸ້ຍ​ດາ​ລິນ ອຸ​ໄທ​ພອນ ຊື້​ຫລິ້ນ: ອາ​ລຸ້ຍ. ທີ່ເກີດ ບ້ານນາ​ໄຊ, ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນບ້ານ: ທົ່ງ​ຂັນ​ຄຳ​ໃຕ້ ​ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,  ປະຈຸ​ບັນ​ສຶກສາຢູ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຄະນະ​ອັກສອນສາດ ພາສາ​ຈີນ,  ​ເວລາ​ຫວ່າງ: ອ່ານ​ປຶ້ມຟັງ​ວິທະຍຸ, ຫລິ້ນ​ກິລາ ​ແລະ​ເບິ່ງ​ໂທລະພາບ.

ສຳລັບ​ອາ​ລຸ້ຍ​ແມ່ນ​ເປັນ​ນັກ​ຈັດ​ລາຍການ​ມາ​ແຕ່​ປີ 2005 ສະພາບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະກຳ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ດີ​ຫລາຍ, ມ່ວນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ  ວຽກ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເວລາ​ຈັດ​ລາຍການ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທີ​ມງານ, ສ່ວນ​ສິ່ງ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ໃຈ ​ແມ່ນ​ການ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ທັດສະນະ​ສຶກສາ ຢູ່​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ ​  ອາ​ລຸ້ຍຄິດ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ກໍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໂອກາດ​ດີໆ ຈາກ​ອົງການ​ຢູນິ​ເຊັບ ​ແລະ​ອາ​ລຸ້ຍກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ ຫມູ່​ເພື່ອນ​ຫລາຍໆ​ຄົນ​ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ຫຍັງ​ຈາກ​ອາ​ລຸ້ຍ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ດີໆ​ແບບ​ນີ້ ​ເຊີ່ງ​ມັນ​​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພາກພູມ​ໃຈທີ່​ສຸດ ​ເພາະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮົາ​ໄດ້​ຮູ້​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ຮູ້, ​ໄດ້​ເຫັນ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຫັນ ​ແລະ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ເຮັດ, ມັນ​ເປັນ​ປະສົບ​ການ​ທີ່​ຫາ​ໄດ້​ຍາກ​ໃນ​ຊີວິດ ​ແລະ​ຮູ້ສຶກ​ຍິນ​ດີ​ຫລາຍ ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໂຄງການ​ນີ້.
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ  ທ. ພອນ​ປະ​ເສີດ ​ເຮົ້າ​ອ່ອນ​ໃຈ ຊື່​ຫລິ້ນ: ​ເປ່​ເລ້. ທີ່​ເກີດ ສະພານ​ທອງ​ຫນືອ, ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ: ບ້ານ​ປາກ​ທ້າງ   ​ເມືອງ​ສີ​ໂຄດ​ຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເປັນພະນັກງານຢູ່​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ, ເວລາ​ຫວ່າງ: ຕີ​ດອກ​ປີກ​ໄກ່, ​ແລ່ນ​ອອກກຳລັງ​ກາຍ

 ​ເປັນ​ນັກ​ຈັດ​ລາຍການ​ແຕ່​ປີ2008 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຖື​ວ່າ​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຕາມ​ແຜນການ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ໄດ້​ດີ ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ  ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ການ​ນັດ​ພົບ​ກັນ ​ເພື່ອ​ອັດ​ລາຍການ​ກໍ​ຕາມ ​ແຕ່​ກໍ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໄດ້​ໂດຍ​ດີ ກ່ອນ​ທີ່​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ການ​ນັດ​ກັນ​ເພາະວ່າ​ສ່ວນ​ຫລາຍນັກ​ຈັດ​ລາຍການ​ແມ່ນ​ນັກຮຽນ ນັກ​ສຶກສາ, ທີ່​ຜ່ານ​ມາຂ້າພະ​ເຈົ້າ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ອົບຮົມ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ທັກ​ສະ​ຊີວິດ ຮ່ວມ​ກັບ​ນ້ອງໆ ຢູ່​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນະຄອນຫລວງ, ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ຮ່ວມ​ເຮັດ​ກິດຈະກຳກັບ​ເພື່ອນໆຢູ່​ແຂວງ  ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ, ຊະນະ​ຄາມ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ແລະ ​ແຂວງ​ອຸດົມ​ໄຊ ທັງ​ຫມົດ​ນີ້ ລ້ວນ​ແລ້ວ​ແຕ່​ແມ່ນ​ເປັນ​ໂອກາດ​ດີ ທີ່​ໄດ້​ແລກປ່ຽນ​ບົດຮຽນ​ເຊິ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະແມ່ນ​ວຽກ​ງານ​ການຈັດ​ລາຍການ​ວິທະຍຸ​ເປີດ​ໃຈ​ໄວ​ຫນຸ່ມ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ວາລະສານ.

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ  ນ. ວຽງທອງ ພະກອນຄຳ ຊື່​ຫລິ້ນ: ຕຸ້ຍ, ທີ່​ເກີດ ບ້ານ​ດົງ​ໂດກ , ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ: ບ້ານດົງ​ໂດກ   ​ເມືອງ​​ໄຊ​ທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ປະຈຸ​ບັນ​ເປັນພະນັກງານພະ​ແນ​ກລາຍການ ຢູ່​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ. ເວລາ​ຫວ່າງ: ມັກ​ອ່ານ​ປຶ້ມ, ມັກ​ແຕ່ງ​ເລື່ອງ, ​ເບິ່ງ​ໂທລະພາບ​ແລະ​ ຟັງ​ວິທະຍຸ.
ເປັນ​ນັກ​ຈັດ​ລາຍການ​ມາ​ແຕ່​ປີ 1997 ​ແຕ່​ສຳລັບ​ລາຍການ​ເປີດ​ໃຈ​ໄວ​ຫນຸ່ມ ​ແມ່ນ​ຈັດ​ລາຍການ​ຮ່ວມ​ກັບ​ນ້ອງໆ​ມາ​ແຕ່​ປີ 2008  ສະພາບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະກຳ​ກໍ​ແມ່ນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຫລາຍ ​ເພາະວ່າລາຍການ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຮູບ​ແບບວາລະສານ ທີ່​ມີ​ຫລາຍ​ຢ່າງ ລວມ​​ໄວ້​ໃນ​ນີ້ ສະ​ນັ້ນການ​ຜະລິດ​ ກໍ​ແມ່ນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຍາກ ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຂາດ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ແລະ​ປະສົບ​ການ ​ແຕ່​ຈະ​ງ່າ​ຍສຳລັບ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຜ່ານ​ການ​ອົບຮົມ ຫລື ທີ​ມ ງານ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຊິ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການຈັດ​ແບ່ງ​ຫນ້າ​ວຽກ​ຕ່າງໆຕະຫລອດ​ເວລາ ​ຂອງ​ການຈັດ​ທຳລາຍ​ການ​ ຮ່ວມ​ກັບ​ນ້ອງໆ ກໍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເບີກບານ​ມ່ວນ​ຊື່ນ, ທີ​ມງານ​ມີ​ການ​ຢອກ​ລໍ້​ກັນ  ​ແລະ​ເຮັດ​ຫນ້ອນ​ຫນ້າ​ທີ່ ທີ່​ຖືກ​ມອບ​ຫນາຍ​ໃຫ້ ....
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນ. ອິນ​ທະ​ວອນ ວົງ​ຈັນ​ດີ ຊື່​ຫລິ້ນ: ວອນ, ທີ່​ເກີດ ຖິ່ນ​ຍຸງ ​ເມືອງ​ວຽງ​ຄຳ ​ແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ,ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ: ດ່ານ​ຊ້າງ  ​ເມືອງ​​ໄຊ​ທານີ  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ປະຈຸ​ບັນເປັນພະນັກງານ ພະ​ແນ​ກລາຍການຢູ່​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ. ​ເວລາ​ຫວ່າງ: ອອກກຳລັງ​ກາຍ, ຟັງ​ເພັງ,​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮືອນ.
 ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ວິທະຍຸ​ມາ​ແຕ່​ປີ1997​ແລະ​ຮ່ວມ​ຈັດ​ລາຍການ​ເປີດ​ໃຈ​ໄວ​ຫນຸ່ມ​ມາ​ແຕ່​ປີ 2008ຈົນ​ເຖິງ​ປະຈຸ​ບັນ ກໍ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ລາຍການ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ສີສັນ ​ໃຫ້​​ແກ່​ຄົນ​ຟັງ​ຫລາຍ​ບໍ່​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ລະຄອນ, ສຽງ​ສຳພາດ ​ແລະ​ສາລະ​ຫນ້າ​ຮູ້​ຕ່າງໆ,  ທີ​ມງານ​ລ້ວນ​ແລ້ວ  ​ແຕ່​ມີ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ມີ​ການ​ເສຍສະຫລະ ສ່ວນ​ອຸປະສັກ ກໍ​ຄົງ​ຈະ​ແມ່ນ​ເວລາ​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນ​ ບໍ່​ຄ່ອຍ​ຈະ​ກົງກັນ ສະ​ນັ້ນ​ມັນ​ກໍ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ປະສານ​ງານ​ກັນ. ແຕ່​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແມ່ນ​ທຸກ​ຄົນ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີຫລາຍ ລວມ​ເຖິງ​ການ​ຕັດ​ຕໍ່ສຽງ. ​ຂໍ​ເປີດ​ໃຈ​ວ່າ:ໂຄງການ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໂຄງການ ທີ່​ເຮັດ​ເພື່ອ​ໄວ​ຫນຸ່ມ​ແທ້ໆ ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ໄວ​ຫນຸ່ມ ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ ສະ​ເຫ​ນີສະ​ນັ້ນ​ຄວນ​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ເລື້ອຍໆ​ໄປ ​ເພາະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ທິ່ປຶກສາ​ໃຫ້​ກັບ​ນ້ອງໆ...
ການສະແດງລະຄອນປະກອບລາຍການ
ນອກນີ້ ທີມງານຂອງພວກເຮົາຍັງມີ ໜຸ່ມຫລໍ່ໆ ສາວງາມໆ ອີກຫລາຍຄົນ ເຊິ່ງບາງຄົນ ເຄີຍເປັນນັກຈັດລາຍການວິທະບຸໄວໜຸ່ມຢູ່ຕ່າງແຂວງມາກ່ອນ ແຕ່ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາ ສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ....ພວກເຮົາໄດ້ມາຮ່ວກັນຈັດລາຍການເປີດໃຈໄວໜຸ່ມ ທີ່ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ FM 103,7 Mkz & Radio Online: www.lnr.org.la ທຸກໆວັນເສົາ ເວລາ 8:30 ໂມງ ແລະ  AM 567 khz, SW 6130 Khz ເວລາ  17:00 ໂມງ ຂອງວັນອາທິດ.

ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງພວກເຮົາເດີ້...

No comments:

Post a Comment