Monday, July 11, 2011

ທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມແຂວງອັດຕະປື

 ທ່ານ ສີພາ ນົງລາດ ຄະນະພັກກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ ໃນປີ 2011 ເຖິງຈະມີ ງົບປະມານນ້ອຍກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມ ບໍ່ວ່າທາງພາກລັດ ກໍຄື ທາງອົງການ
Unicef ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຂະຫຍາຍໂຄງການນີ້ຕື່ມອີກ ເພື່ອຕອບສະ ໜອງ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ- ຂອງລັດຖະບານ ແລະ Unicef ໂດຍສະເພາະແຂວງ

ຫົວພັນ ແລະ ອັດຕະປື” (ທີ່ອັດຕະປື ເຝິກອົບຮົມແລ້ວເມື່ອ 25 ເມສາ 2011)

ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍສະ
ເພາະ:ສິດທິຂອງເດັກ, ໂລກເອດແລະ ໂພສະນາການຕ່າງໆ.ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ໄວໜຸ່ມນຳ

ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຮູ້ຈັກເຮັດວຽກເປັນທິມງານແລະ ເປັນເວທີສະແດງຄວາມສາມາດ ຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນມູນມອງຂອງໄວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມໄວໜຸ່ມ.


ໄວໜຸ່ມເຫລົ່ານີ້ຜະລິດລາຍການອອກອາກາດທາງຄື້ນ FM  100 MHZ  ທຸກໆວັນເສົາ 
ແລະ ວັນທິດ ເວລາ 8:30 ແລະ20:30 ໂມງ ແລະ ເປັນການເປີດສີສັນໃໝ່ໃນຄື້ນວິທະຍຸ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື.

ເຖິງວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຝິກການຂຽນ, ການສຳພາດຂ່າວ ແລະ ຈັດລາຍການວິທະຍຸພຽງ
5 ມື້ ແຕ່ພວກເຂົາກໍມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການຜລິດລາຍການວິທະຍຸ.

 
ອາເມ ກຳລັງນຳສະເໜີແຜນການຜລິດລາຍການໃຫ້ສະມາຊິກໃນກຸ່ມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມເຫັນຮ່ວມກັນ, ແບ່ງໜ້າທີ່ ກ່ອນຈະລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງ....
 ທີມງານວິທະຍຸໄວໜຸ່ມແຂວງອັດຕະປື
(ພວກເຂົາມີອາຍຸລະຫວ່າງ 13-17 ປີ ທັງໝົດເປັນນັກຮຽນ
ຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຈັນທາ)
 
 
 ມີເວລາ ຢ່າລືມໄປຢາມພວກເຮົາເດີ້
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບແຂວງອັດຕະປື
ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອພວກເຮົາ....
DJ ປ້ອມ ກຳລັງເລົ່າປະສົບການສູ່ນ້ອງໆຟັງ
 ຂອບໃຈອົງການ Unicef, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ສູນວັດທະນະທຳເດັກສູນກາງ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍພວກເຮົາທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການ.
ຂອບໃຈຫລາຍໆ

No comments:

Post a Comment